Privacy Policy - Apartmani Pax Herceg Novi

Pravila o privatnostiPoslednje ažuriranje: 10. septembar 2022

Ova Politika privatnosti opisuje kako Apartments Pax Herceg Novi objekat i njene podružnice („mi“, „nas“), obrađuju lične podatke u vezi sa vašim korišćenjem https://www.apartmanihercegnovi.com/ i njegovih pridruženih zvaničnih veb stranica.

DEFINICIJE

Nedefinisani uslovi u ovoj Politici privatnosti imaju istu definiciju kao u našim Uslovima korišćenja usluge („Uslovi“).

LIČNE INFORMACIJE KOJE PRIKUPLJAMO

2.1 Informacije potrebne za korišćenje zvaničnih veb stranica Apartments Pax Herceg Novi.

Prikupljamo lične podatke o vama kada koristite zvanične veb stranice Apartments Pax Herceg Novi.

Bez toga možda nećemo moći da pružimo sve tražene usluge. Ove informacije uključuju:

Kontakt informacije, nalog, informacije o profilu. Kao što su vaše ime, prezime, broj telefona, poštanska adresa, adresa e-pošte, datum rođenja i fotografija profila, od kojih će neke zavisiti od funkcija koje koristite.
Verifikacija identiteta i informacije o plaćanju. Kao što su slike vašeg ličnog dokumenta koji je izdao državni organ (kao što je dozvoljeno važećim zakonima), vašeg ličnog broja ili drugih informacija o verifikaciji, informacija o bankovnom računu ili računu za plaćanje. Ako niste korisnik Apartments Pax Herceg Novi, možda ćemo dobiti informacije o plaćanju koje se odnose na vas, kao što je kada naš korisnik pruži vašu platnu karticu za završetak rezervacije. Ako nam se dostavi kopija vašeg ličnog dokumenta, možemo da skeniramo, koristimo i čuvamo informacije sadržane u vašem ličnom dokumentu da bismo potvrdili vaš identitet.

2.2 Informacije koje odlučite da nam date.

Možete izabrati da nam dostavite dodatne lične podatke. Ove informacije mogu uključivati:

Dodatne informacije o profilu. Kao što su pol, željeni jezik(i), grad i lični opis. Neke od ovih informacija koje su navedene u podešavanjima vašeg naloga deo su vaše stranice javnog profila i biće javno vidljive.
Informacije o drugima. Kao što je instrument plaćanja koji pripada drugoj osobi ili informacije o suputniku. Dajući nam lične podatke o drugima, potvrđujete da imate dozvolu da pružite te informacije Airbnb-u u svrhe opisane u ovoj Politici privatnosti, da ste sa njima podelili Politiku privatnosti Airbnb-a i da su oni pročitali i razumeli da se ona odnosi na njih .
Adresar Kontakt informacije. Kontakti iz adresara koje uvozite ili unosite ručno.
Ostale informacije. Na primer, kada popunite formular, dodate informacije na svoj nalog, odgovorite na ankete, objavite na forumima zajednice, učestvujete u promocijama, komunicirate sa našim timom za brigu o korisnicima i drugim članovima ili podelite svoje iskustvo sa nama. Ovo može uključivati zdravstvene informacije ako odlučite da ih podelite sa nama.

2.3 Informacije koje se automatski prikupljaju korišćenjem zvaničnih veb stranica Apartmani Pax Herceg Novi i naših usluga plaćanja.

Kada koristite zvanične veb stranice Apartmani Pax Herceg Novi naše i Usluge plaćanja, automatski prikupljamo lične podatke. Ove informacije mogu uključivati:

Informacije o geografskoj lokaciji. Kao što je precizna ili približna lokacija određena na osnovu vaše IP adrese ili GPS-a mobilnog uređaja u zavisnosti od podešavanja vašeg uređaja. Takođe možemo da prikupljamo ove informacije kada ne koristite aplikaciju ako to omogućite u svojim podešavanjima ili dozvolama za uređaj.
Informacije o korišćenju. Kao što su stranice ili sadržaji koje pregledavate ili pretražujete, rezervacije koje ste napravili i druge radnje na zvaničnim veb stranicama Apartmani Pax Herceg Novi.
Podaci evidencije i informacije o uređaju. Kao što su detalji o tome kako ste koristili zvanične veb stranice Apartments Pax Herceg Novi (uključujući da li ste kliknuli na veze do aplikacija trećih strana), IP adresa, datumi i vremena pristupa, informacije o hardveru i softveru, informacije o uređaju, informacije o događajima na uređaju , jedinstveni identifikatori, podaci o rušenju, podaci o kolačićima i stranice koje ste pregledali ili sa kojima ste se bavili pre ili nakon korišćenja zvaničnih veb stranica Apartmani Pax Herceg Novi. Ove informacije možemo prikupljati čak i ako niste kreirali zvanične veb stranice Apartments Pax Herceg Novi nalog ili se prijavili.
Mogu se koristiti kolačići i slične tehnologije.
Informacije o platnoj transakciji. Kao što su korišćeni instrument plaćanja, datum i vreme, iznos plaćanja, datum isteka instrumenta plaćanja i poštanski broj za obračun, PaiPal adresa e-pošte, IBAN informacije, vaša adresa i drugi povezani detalji transakcije.

2.4 Lični podaci koje prikupljamo od trećih strana.

Prikupljamo lične podatke iz drugih izvora, kao što su:

Usluge trećih strana. Ako povežete, povežete ili se prijavite na zvanične veb stranice Apartmani Pax Herceg Novi pomoću usluge treće strane (npr. Google, Facebook, VeChat), upućujete uslugu da nam pošalje informacije kao što su vaša registracija, lista prijatelja i profil informacije koje kontroliše ta usluga ili koje ste vi ovlastili putem podešavanja privatnosti na toj usluzi.

Drugi izvori. U meri u kojoj je to dozvoljeno važećim zakonom, možemo da dobijemo dodatne informacije o vama, kao što su reference, demografski podaci ili informacije koje pomažu u otkrivanju prevare i bezbednosnih problema od trećih dobavljača usluga i/ili partnera, i da ih kombinujemo sa informacijama koje imamo o ti. Na primer, možemo da dobijemo rezultate provere prošlosti ili upozorenja o prevari od dobavljača usluga verifikacije identiteta za upotrebu u našim naporima za sprečavanje prevara i procenu rizika. Možemo primati informacije o vama i vašim aktivnostima na i van zvaničnih veb stranica Apartmani Pak Herceg Novi, ili o vašim iskustvima i interakcijama od naših partnera. Možemo dobiti zdravstvene informacije, uključujući, ali ne ograničavajući se na, zdravstvene informacije u vezi sa zaraznim bolestima.

2.5 Poštovanje zakona, odgovaranje na zakonske zahteve, sprečavanje štete i zaštita naših prava.

Vaše podatke možemo otkriti sudovima, organima za sprovođenje zakona, državnim ili javnim organima, poreskim vlastima ili ovlašćenim trećim licima, ako i u meri u kojoj to od nas zahteva ili dozvoljava zakon ili kada je otkrivanje razumno neophodno za: (i) pridržavati se naših zakonskih obaveza, (ii) poštovati važeći pravni zahtev (kao što je sudski poziv ili sudski nalog) ili odgovoriti na tužbe protiv Airbnb-a, (iii) odgovoriti na valjan pravni zahtev koji se odnosi na krivičnu istragu za rešavanje navodnih ili sumnje na nezakonitu aktivnost, ili da odgovorimo na bilo koju drugu aktivnost koja nas, vas ili bilo kog drugog od naših korisnika može izložiti zakonskoj ili regulatornoj odgovornosti. Na primer, ako je to dozvoljeno zbog gorenavedenih okolnosti, poreske informacije domaćina mogu se deliti sa poreskim vlastima ili drugim vladinim agencijama.

Tamo gde je prikladno, možemo da obavestimo članove o pravnim zahtevima osim: (i) ako je davanje obaveštenja zabranjeno samim pravnim procesom, sudskim nalogom koji primimo ili važećim zakonom, ili (ii) ako smatramo da bi slanje obaveštenja bilo uzaludno, neefikasno , stvaraju rizik od povrede ili telesne povrede pojedinca ili grupe, ili stvaraju ili povećavaju rizik od prevare.

Tamo gde je to zakonski zahtevano ili dozvoljeno u skladu sa važećim zakonom, možemo da otkrijemo informacije o domaćinima i/ili gostima poreskim vlastima u svrhu utvrđivanja ispravnog poštovanja relevantnih poreskih obaveza od strane poreskih organa.

2.6 Programi sa menadžerima i vlasnicima.

Možemo da delimo lične podatke domaćina i gostiju sa stanodavcima, kompanijama za upravljanje i/ili vlasnicima nekretnina („Upravljanje zgradama“), kao što su informacije o rezervacijama i informacije u vezi sa usaglašenošću sa važećim zakonima, kako bismo olakšali programe sa upravljanjem zgradama. Na primer, rezervacije gostiju i lični podaci, uključujući kontakt informacije o gostima, mogu se deliti sa upravom zgrade, kompleksa ili zajednice u kojoj domaćin živi i/ili se nalazi na listi kako bi se olakšale usluge hostovanja, usklađenost sa važećim zakonima, bezbednost, fakturisanje i druge usluge.

2.7 Dobavljači usluga.

Delimo lične podatke sa povezanim i nepovezanim pružaocima usluga kako bismo nam pomogli da vodimo naše poslovanje i u cilju njihove usklađenosti, uključujući pružaoce usluga koji nam pomažu: (i) da potvrdimo vaš identitet ili potvrdimo autentičnost vaših identifikacionih dokumenata, (ii) proverimo informacije u odnosu na javne baze podataka, (iii) sprovoditi pozadine ili policijske provere, sprečavanje prevare i procenu rizika, (iv) obavljati razvoj proizvoda, održavanje i otklanjanje grešaka, (v) dozvoliti pružanje Usluga preko platformi i softverskih alata trećih strana (npr. kroz integraciju sa našim API-ji), (vi) pružaju korisničku podršku, oglašavanje ili usluge plaćanja, ili (vii) obrađuju, obrađuju ili procenjuju potraživanja iz osiguranja ili slične zahteve. Ovi provajderi su ugovorom obavezni da štite vaše lične podatke i da imaju pristup vašim ličnim podacima za obavljanje ovih zadataka.

2.8 Poslovni transferi.

Ako Apartments Pak Herceg Novi Properti preduzme ili učestvuje u bilo kakvom spajanju, akviziciji, reorganizaciji, prodaji imovine, stečaju ili nesolventnosti, tada možemo prodati, prenijeti ili podijeliti dio ili svu našu imovinu, uključujući vaše podatke u vezi sa takvoj transakciji ili u razmatranju takve transakcije (npr. dužna pažnja). U tom slučaju ćemo vas obavestiti pre nego što se vaši lični podaci prenesu i postanu predmet drugačije politike privatnosti.

6.3 Brisanje podataka.

U nekim jurisdikcijama možete zahtevati brisanje vaših ličnih podataka. Imajte na umu da ako zatražite brisanje vaših ličnih podataka, ili ako je vaš nalog suspendovan, ukinut ili dobrovoljno zatvoren:

Možemo da zadržimo vaše lične podatke po potrebi za naše legitimne poslovne interese, kao što su sprečavanje pranja novca, otkrivanje i prevencija prevara i povećanje bezbednosti. Na primer, ako suspendujemo Airbnb nalog zbog prevare ili bezbednosnih razloga, možemo zadržati informacije sa tog Airbnb naloga kako bismo sprečili tog člana da otvori novi Airbnb nalog u budućnosti.
Možemo da zadržimo i koristimo vaše lične podatke u meri koja je neophodna za ispunjavanje naših zakonskih obaveza. Na primer, Paiments može da čuva informacije za poreske, pravne izveštaje i obaveze revizije.
Informacije koje ste podelili sa drugima (npr. recenzije, objave na forumu) će i dalje biti javno vidljive, čak i nakon što vaš nalog bude otkazan. Međutim, pripisivanje takvih informacija vama biće uklonjeno. Neke kopije vaših informacija (npr. zapisi dnevnika) ostaće u našoj bazi podataka, ali su odvojene od ličnih identifikatora.
Pošto preduzimamo mere da zaštitimo podatke od slučajnog ili zlonamernog gubitka i uništenja, preostale kopije vaših ličnih podataka možda neće biti uklonjene iz naših sistema rezervnih kopija tokom ograničenog vremenskog perioda.

BEZBEDNOST
Iako nijedna organizacija ne može da garantuje savršenu bezbednost, mi kontinuirano primenjujemo i ažuriramo administrativne, tehničke i fizičke mere bezbednosti kako bismo zaštitili vaše informacije od neovlašćenog pristupa, gubitka, uništenja ili izmene.

PROMENE OVE POLITIKE PRIVATNOSTI
Zadržavamo pravo da izmenimo ovu Politiku privatnosti u bilo kom trenutku u skladu sa važećim zakonom. Ako to uradimo, objavićemo revidiranu Politiku privatnosti i ažurirati datum „Poslednje ažuriranje“ na vrhu. U slučaju materijalnih promena, takođe ćemo vas obavestiti o izmeni putem e-pošte najmanje trideset (30) dana pre datuma stupanja na snagu. Ako se ne slažete sa revidiranom Politikom privatnosti, možete otkazati svoj nalog. Ako ne otkažete svoj nalog pre datuma stupanja na snagu revidirane Politike privatnosti, vaš nastavak pristupa ili korišćenje zvaničnih veb stranica Apartments Pak Herceg Novi podleže revidiranoj Politici privatnosti.

KONTAKT INFORMACIJE I ODGOVORNI AIRBNB SUBJEKTI
Za pitanja ili žalbe u vezi sa ovom Politikom privatnosti ili zvaničnim veb stranicama Apartmani Pak Herceg Novi rukovanje Vašim ličnim podacima, koristite kontakt informacije navedene na https://vvv.apartmanihercegnovi.com/, ili e-mail [email protected]

O nama

Ovo je zvanični sajt Apartmana Pax Herceg Novi. Dobijte popust za direktnu rezervaciju. Nudimo najbolje cijene, garantovano. Za više informacija, kontaktirajte nas.

Adresa:
Braće Grbića 66
85340 Herceg Novi, Crna Gora
Email:
[email protected]
Call / SMS / WhatsApp:
+382 (0)67 060 076
Viber:
Click Here for Viber Contact