Terms & Conditions - Apartmani Pax Herceg Novi

Uslovi korišćenjaPoslednje ažuriranje: 10. septembar 2022

Hvala vam što koristite zvaničnu veb stranicu Apartments Pax Herceg Novi!

Ovi Uslovi korišćenja usluge (“Uslovi”) su obavezujući pravni ugovor između vas i objekta Apartments Pax Herceg Novi koji reguliše vaše pravo da koristite veb stranice i druge ponude sa zvaničnih veb stranica Apartments Pax Herceg Novi. Kada se koristi u ovom dokumentu, „Apartments Pax Herceg Novi“, „mi“, „nas“ ili „naš“ se odnosi na objekat Apartments Pax Herceg Novi.

Zvaničan sajt Apartments Pax Herceg Novi (https://www.apartmanihercegnovi.com/) nudi onlajn platformu koja korisnicima („posjetiocima“) omogućava da traže i rezervišu usluge smještaja. Apartments Pax Herceg Novi objekat kao domaćin direktno ulazi u ugovor sa gostima, Apartments Pax Herceg Novi objekat nije turistička agencija, niti bilo koja posredna agencija između domaćina i gostiju. Apartments Pax Herceg Novi objekat funkcioniše kao vlasnik u direktnoj saradnji sa gostima.

1.1 Rezervacija. Kada rezervišete apartman, slažete se da ćete platiti sve troškove za vašu rezervaciju, uključujući cijenu rezervacije, primjenljive su naknade kao što je boravišna taksa i sve druge stavke koje odredi domaćin. Takođe se slažete da Apartments Pax Herceg Novi objekat može naplatiti iznose iz "Politike štete" (kao što je definisano u Odjeljku 2). Kada primite potvrdu rezervacije, ugovor za usluge smještaja („Rezervacija“) se formira direktno između vas i Domaćina. Pored ovih Uslova, bićete podvrgnuti i odgovorni za poštovanje svih uslova Rezervacije, uključujući, bez ograničenja, politiku otkazivanja i sva druga pravila, standarde, politike ili zahteve identifikovane na ovoj stranici ili tokom plaćanja eezervacije. Vaša je odgovornost da pročitate i razumete ova pravila, standarde, politike i zahteve prije rezervacije.

1.2 Rezervacije smeštaja. Rezervacija smeštaja je ograničena licenca za ulazak, zaposedanje i korišćenje smeštaja. Domaćin zadržava pravo da ponovo uđe u Smeštaj tokom vašeg boravka, u mejri u kojoj: (i) je to razumno neophodno, (ii) dozvoljeno vašim ugovorom sa Domaćinom i (iii) u skladu sa važećim zakonom. Ako ostanete poslije odjave, Domaćin ima pravo da vas natera da odete na način u skladu sa važećim zakonom, uključujući i izricanje razumnih kazni za prekoračenje. Ne možete prekoračiti maksimalan broj dozvoljenih gostiju.

1.3 Otkazivanje, problemi sa putovanjem i povraćaji. Uopšteno govoreći, ako kao gost otkažete Rezervaciju, iznos koji će vam biti vraćen je određen politikom otkazivanja koja se primenjuje na tu Rezervaciju.

1.4 Izmjene rezervacije. Gosti i Domaćini su odgovorni za sve izmjene rezervacije koje pristanu da izvrše preko veb stranice www.apartmanihercegnovi.com ili direktne e-pošte koju će izvršiti u njihovo ime, i saglasni su da plate sve dodatne iznose, naknade ili poreze povezane sa bilo kojom promjenom rezervacije.

1.5 Vaše odgovornosti. Vi ste odgovorni za svoja djela i propuste i takođe ste odgovorni za djela i propuste bilo koga koga pozovete da se pridruži ili omogući pristup bilo kom smeštaju, iskustvu ili drugoj usluzi domaćina. Na primer, ovo znači: (i) vi ste odgovorni za ostavljanje smeštaja (i povezane lične imovine) u stanju u kakvom je bio kada ste stigli, (ii) odgovorni ste za plaćanje svih razumnih iznosa zahteva za odštetu koji su neophodni za pokrivanje štete koja je nastala dok ste vi ili vaši gosti boravili u smještaju (i) ili vaš ljubimac(i), i (iii) morate da se ponašate sa integritetom, da se prema drugima odnosite sa poštovanjem i da se pridržavate važećih zakona i kućnog reda u svakom trenutku. Ako rezervišete dodatnog gosta koji je maloletnik ili ako dovedete maloletnika u smještaj domaćina, morate biti zakonski ovlašćeni da delujete u ime maloletnika i isključivo ste odgovorni za nadzor tog maloletnika.

1.6 Vaša pretpostavka rizika. Prihvatate da mnoge aktivnosti nose inherentne rizike i saglasni ste da, u najvećoj meri dozvoljenoj važećim zakonom, preuzimate cijeli rizik koji proističe iz vašeg pristupa i korišćenja veb stranice www.apartmanihercegnovi.com, uključujući vaš boravak u bilo kojoj smještajnoj jedinici objekta Apartments Pax Herceg Novi, ili bilo koju drugu interakciju koju imate sa drugim članovima, bilo lično ili onlajn. To znači da je vaša odgovornost da istražite i utvrdite da li je to prikladno za vas. Na primjer, usluge domaćina mogu nositi rizik od bolesti, telesnih povreda, invaliditeta ili smrti, a vi slobodno i svojevoljno preuzimate te rizike tako što ćete izabrati da učestvujete u tim uslugama domaćina.

1.7 Uslovi otkazivanja. Generalno, ako gost otkaže rezervaciju, iznos koji se plaća domaćinu (Apartments Pax Herceg Novi objekat) određuje se prema politici otkazivanja koja se primjenjuje na tu Rezervaciju.

1.8 Porezi domaćina. Kao domaćin, mi smo odgovorni za ispunjavanje obaveza prema važećim zakonima da prijavimo, prikupimo, doznamo ili uključimo u cenu sve primenjive PDV ili druge indirektne poreze, boravišne takse, turističke, prihode ili druge poreze („Porezi“).

1.9 Usluge trećih strana. Internet stranica www.apartmanihercegnovi.com i Apartments Pax Herceg Novi objekat mogu sadržati veze ka veb lokacijama, aplikacijama, uslugama ili resursima trećih strana („Usluge trećih strana“) koje podliježu različitim uslovima i praksama privatnosti. Apartments Pax Herceg Novi objekat nije odgovoran za bilo koji aspekt ovakvih Usluga trećih strana i veze sa takvim uslugama trećih strana nisu odobrene.

2.0 Politika štete

Imajte na umu da rezervisanjem objekta Apartments Pax Herceg Novi prihvatate sledeću Politiku štete:

Morate držati imovinu i njen sadržaj(e), uključujući sav nameštaj, elektronsku opremu, sadržaj nekretnine u istom stanju, kao i na početku vašeg boravka, i napustiti objekat u istom stanju čistoće i opšteg poretka u kojem je zatečen kada ste stigli.
Takođe ste odgovorni za čuvanje imovine i njenog sadržaja, stoga morate zapamtiti, između ostalog, da zaključate sva vrata i prozore i da obezbedite da je imovina bezbedna nakon vašeg odlaska.
Bićete odgovorni da nadoknadite svu štetu, lomove ili gubitke koje ste vi i/ili ostali Vaši gosti prouzrokovali objektu Apartments Pax Herceg Novi.
Kada dođe do bilo kakvih lomova, oštećenja ili gubitaka, trebali biste to iz prve ruke prijaviti vlasniku objekta (čim je to razumno izvodljivo, ali uvijek prije odjave).
Objekat će vam unapred naplatiti depozit za naknadu za štetu (100 € po osobi) po vašem dolasku. Depozit (naknada za štetu) će vam biti vraćena pri odlasku, ako sve prođe kako treba bez oštećenja imovine.
Ukoliko nas ne obavestite o šteti koja je nastala sa vaše strane, (čim je to razumno izvodljivo, ali uvek pre odjave), Apartments Pax Herceg Novi objekat će od vas moći da zatraži naknadu štete za bilo kakvu štetu, lom ili gubitke na nekretnini i njenom sadržaju (kao što je gore definisano) do 30 dana nakon završetka vašeg boravka.

Ova politika štete ne uključuje:

generalno čišćenje, obično habanje, krađa gotovine i hartija od vrednosti i nefizičke štete kao što su kazne za pušenje i kršenje kućnog reda, bilo koju vrstu telesnih povreda ili imovinske štete na vašim (i vašim gostima) ličnim stvarima ili drugima, bilo koju vrstu kriminalnih aktivnosti, sekundarnog/posledičnog gubitka, odgovornosti treće strane,
Takođe ne pokriva nikakvu štetu koja bi mogla biti uzrokovana događajem više sile.

3.0 E-pošta i SMS. Od nas ćete primati administrativne poruke koristeći e-mail adresu [email protected] ili broj mobilnog/Viber/VhatsApp +382 67 060 076. Takođe možete primati promotivne e-poruke od nas. Za ove promotivne e-poruke se ne naplaćuje naknada. Možete da kontrolišete da li ćete primati promotivne e-poruke koristeći vezu za otkazivanje pretplate na kraju promotivne e-poruke. Imajte na umu da nećete moći da iskoristite određene promocije ako onemogućite određena podešavanja komunikacije.

3.1 Kontaktirajte nas. Ako imate pitanja o ovim Uslovima, pošaljite nam e-mail na: [email protected]

O nama

Ovo je zvanični sajt Apartmana Pax Herceg Novi. Dobijte popust za direktnu rezervaciju. Nudimo najbolje cijene, garantovano. Za više informacija, kontaktirajte nas.

Adresa:
Braće Grbića 66
85340 Herceg Novi, Crna Gora
Email:
[email protected]
Call / SMS / WhatsApp:
+382 (0)67 060 076
Viber:
Click Here for Viber Contact